Για την πλοήγηση


Παράλληλη Στήριξη
Κέντρο Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας Ενσυναίσθηση στο Ελληνικό – Γλυφάδα

Οι ανάγκες των παιδιών με ΔΑΦ και οι σύνθετες δυσκολίες τους στο σχολικό περιβάλλον αλλά και η τροποποίηση του νομικού πλαισίου η οποία επιτρέπει στην οικογένεια – κάτω από ορισμένες συνθήκες - να παρέχει στο σχολείο τον επαγγελματία που θα αναλάβει το έργο της Παράλληλης Στήριξης,  ώθησαν την επιστημονική ομάδα του κέντρου μας να αναπτύξει ένα δίκτυο ειδικών συνεργατών οι οποίοι είναι σε θέση να στηρίξουν το παιδί με ειδικές δυσκολίες έτσι ώστε να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στο γενικό σχολείο.

Όταν λοιπόν οι συνθήκες το καθιστούν απαραίτητο και νομικά εφικτό, ένας εξωτερικός επαγγελματίας μπορεί να συνεργαστεί με το εκπαιδευτικό πλαίσιο και να βοηθήσει το παιδί να ενταχθεί στη σχολική τάξη.

Οι δυσκολίες τις οποίες μπορεί να αντιμετωπίζει ένας μαθητής με ΔΑΦ μπορεί να είναι μαθησιακές, ψυχοκοινωνικές ή ένας συνδυασμός των παραπάνω. Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται διαφοροποιείται και συχνά μπορεί να αποπροσανατολίσει ή και να μπερδέψει τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς ή ειδικούς επαγγελματίες που δουλεύουν με το παιδί. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να εκδηλωθούν με τη μορφή διαταρακτικής συμπεριφοράς εντός και εκτός τάξης, κοινωνικής απομόνωσης, αντίστασης στη μετάβαση ή στην παραμονή στο σχολείο ή ακόμη και επιθετικότητας. Κάποιες φορές παρατηρούνται ακατάλληλες συμπεριφορές χωρίς προφανείς λόγους, οι οποίες δυσκολεύουν σημαντικά το παιδί, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους άλλους μαθητές της τάξης του.

Ο επαγγελματίας που θα αναλάβει να στηρίξει το παιδί στο σχολείο θα συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες από τους υπευθύνους διδάσκοντες, από την οικογένεια, από την παρατήρηση του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον αλλά και από το ίδιο το παιδί όταν αυτό είναι εφικτό.

Κατόπιν, θα σχεδιαστεί ένα πλάνο παρέμβασης για το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες και η οικογένεια του υποστηριζόμενου παιδιού. Η προτεραιότητα των στόχων της παρέμβασης που ο ειδικός της παράλληλης στήριξης θα θέσει θα πρέπει να σχετίζεται με τα εμπόδια τα οποία δυσχεραίνουν τη ζωή του παιδιού ως μαθητή και με τους τρόπους που θα διασφαλίσουν την ένταξη του παιδιού στο γενικό σχολείο.

Οι ειδικοί επαγγελματίες ΠΣ του κέντρου μας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τη θεραπευτική ομάδα που δουλεύει με το παιδί και την οικογένεια με σκοπό να ενδυναμωθεί η παρέμβαση και εκτός σχολείου.

Επισκέψεις στα σχολεία

Στα πλαίσια του σχεδιασμού της παρέμβασης μας  αλλά και κατά τη διάρκειά της είναι συχνά χρήσιμο να γίνουν κάποιες επισκέψεις στο εκπαιδευτικό πλαίσιο που παρακολουθεί το υποστηριζόμενο παιδί. Αυτό γίνεται εφόσον οι γονείς, η διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό του εκάστοτε σχολείου έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Οι επισκέψεις στο σχολείο δίνουν την ευκαιρία στην ομάδα των θεραπευτών η οποία δουλεύει με το παιδί και την οικογένειά του να συλλέξει αλλά και να ανταλλάξει χρήσιμες πληροφορίες με τους διδάσκοντες για την μαθησιακή, ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική εικόνα του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον όπου πολύ συχνά παρατηρούνται και οι μεγαλύτερες δυσκολίες του.

Κατόπιν, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται  από τους υπεύθυνους θεραπευτές (ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) που εμπλέκονται με το θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού αρχικά, για να σχεδιάσουν το Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΑΕΠ) και στη συνέχεια για να αξιολογήσουν την πρόοδο ή/και τις δυσκολίες που τυχόν προκύψουν.

Είναι σημαντικό ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της οικογένειας, του σχολείου και της θεραπευτικής ομάδας του κέντρου μας να παραμείνει ενεργός για να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε την παρέμβαση με αναγκαίους και ρεαλιστικούς θεραπευτικούς στόχους οι οποίοι θα φέρουν εποικοδομητικές αλλαγές στη ζωή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον  και θα ενισχύσουν την γενίκευση των δεξιοτήτων του σε όλα τα επίπεδα της ζωής του.

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ έχει συνεργαστεί και συνεχίζει να συνεργάζεται με επιτυχία με δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά πλαίσια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στοχεύοντας σε μία ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση για τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες.