Για την πλοήγηση


Κέντρο Ημέρας - Πρώιμη Παρέμβαση
Κέντρο Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας Ενσυναίσθηση στο Ελληνικό – Γλυφάδα

Πρωϊνό Πρόγραμμα Παρέμβασης

Στο κέντρο ΕΝΣΗΝΑΙΣΘΗΣΗ λειτουργούν Πρωινά Τμήματα Εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας (2 έως 7 ετών), με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Καθυστέρηση Λόγου- Ομιλίας . Τα τμήματα αποτελούνται από 2 έως 6 παιδιά και λειτουργούν με έναν υπεύθυνο Ειδικό Παιδαγωγό και έναν βοηθό Παιδαγωγό. Η σύσταση κάθε ομάδας Πρωινού Προγράμματος γίνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και το επικοινωνιακό δυναμικό των παιδιών. Η λειτουργία των τμημάτων υποστηρίζεται από ψυχολόγο, λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή, οι οποίοι συμβάλλουν στην ολιστική αντιμετώπιση των παιδιών και των οικογενειών τους.

Το ωράριο λειτουργίας του Πρωινού Προγράμματος είναι 9:00-13:00 και περιλαμβάνει:

 • Ατομικές συνεδρίες Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας
 • Ομαδικές Δραστηριότητες (κοινωνικής ανάπτυξης και παιχνιδιού, Sherborne, ψυχοκινητικής αγωγής, αισθητικοκινητικής αγωγής, κατασκευών και μουσικοκινητικής).
 • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ατομική υγιεινή, φαγητό)
 • Εξωτερικές Δραστηριότητες
 • Εκπαίδευση Γονέων

Με βάση την αξιολόγηση των εξατομικευμένων αναγκών κάθε παιδιού, διαμορφώνεται το Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κάθε παιδιού το οποίο περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς στόχους του τρέχοντος διαστήματος καθώς και την μεθοδολογία και τις δραστηριότητες που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η λειτουργία του Πρωινού Προγράμματος στοχεύει στην ανάπτυξη των παρακάτω τομέων:

Α. Ενίσχυση Γλωσσικών και Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων

 • Ανάπτυξη της λεκτικής κατανόησης και έκφρασης.
 • Ενίσχυση της αυθόρμητης έκφρασης των επιθυμιών και των αναγκών των παιδιών.
 • Ενίσχυση της βλεμματικής επαφής μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής συναλλαγής χρησιμοποιώντας ενισχυτές και καταστάσεις που κινητοποιούν τα παιδιά.
 • Βελτίωση της κατανόησης και της χρήσης συμβατικών χειρονομιών.

Β. Ανάπτυξη Κοινωνικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων

 • Ανάπτυξη των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων όπως εναλλαγή σειράς, αμοιβαίο μοίρασμα δραστηριοτήτων παιχνιδιού, κοινωνική μίμηση.
 • Ανάπτυξη του φανταστικού παιχνιδιού και του αμφίδρομου κοινωνικού παιχνιδιού χρησιμοποιώντας κυρίως οικείες και καθημερινές κοινωνικές καταστάσεις.
 • Ενίσχυση της συμμετοχής σε ομαδικά παιχνίδια με συνομήλικους.

Γ. Αντιμετώπιση και Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς

Κατανόηση του πλαισίου και των συνθηκών μέσα στις οποίες συμβαίνουν ανεπιθύμητες και μη λειτουργικές συμπεριφορές με στόχο την αντιμετώπιση και τον περιορισμό τους.

Δ. Οργάνωση του Χώρου και του Χρόνου

Η εφαρμογή του Προγράμματος T.E.A.C.C.H μας δίνει την δυνατότητα να οργανώσουμε το εκπαιδευτικό περιβάλλον του παιδιού με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει περισσότερο προβλέψιμο και ασφαλές για τα παιδιά. Απώτερο στόχο, και σε συνεχή συνεργασία με την οικογένεια, αποτελεί η επέκταση της δόμησης του χώρου και του χρόνου των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε όλα τα περιβάλλοντα, με σκοπό την ενίσχυση της δυνατότητας του παιδιού να ‘ελέγχει’ και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του, με έναν περισσότερο κατανοητό –οπτικό- τρόπο.

Ε. Βελτίωση των Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής

Η εφαρμογή ενός τετράωρου Πρωινού Προγράμματος μας δίνει την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε, σε στενή συνεργασία με την οικογένεια, ορισμένες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια παιδιά αναφορικά με καθημερινές δεξιότητες ατομικής υγιεινής και φροντίδας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Ο σχεδιασμός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των συγκεκριμένων παιδιών και στην παραπάνω στοχοθεσία, στηρίχθηκε στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα T.E.A.C.C.H (Αντιμετώπιση και Εκπαίδευση των Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές στην Επικοινωνία), στο εναλλακτικό πρόγραμμα επικοινωνίας P.E.C.S. (Σύστημα επικοινωνίας με ανταλλαγή κάρτας), στο Γλωσσικό Πρόγραμμα Derbyshire Language Scheme, στην κινησιοπαιδαγωγική μέθοδο Sherborne αλλά και στην διαρκή διαμόρφωση πραγματικών συνθηκών και δραστηριοτήτων, οι οποίες προάγουν την ενίσχυση της πρόθεσης για κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία.

Τόσο οι εργοθεραπευτές, όσο και οι λογοθεραπευτές που εργάζονται στο Πρωινό Πρόγραμμα, παρεμβαίνουν και ατομικά αλλά και σε ομαδικό επίπεδο, υποστηρίζοντας τους κεντρικούς θεραπευτές των τμημάτων. Η εργοθεραπευτική εκτίμηση, αναφορικά με το αισθητηριακό προφίλ και τις ιδιαίτερες ικανότητες και δυσκολίες κάθε παιδιού, αλλά και η λογοθεραπευτική οπτική, με την έννοια της αξιοποίησης κάθε ευκαιρίας για επικοινωνία, διαποτίζουν τη δομή και την λειτουργία όλου του Πρωινού Προγράμματος.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η καλύτερη δυνατή εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος συνίσταται στην διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς και το ευρύτερο περιβάλλον του παιδιού. Οι γονείς συνυπογράφουν με τους θεραπευτές το Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του παιδιού και συμβάλλουν στην επίτευξη της στοχοθεσίας παίρνοντας συγκεκριμένες οδηγίες (tasks), ώστε να συνεχίζεται η εκπαίδευση του παιδιού και στο σπίτι. Οι γονείς ενημερώνονται αναλυτικά για την δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος από τους θεραπευτές και παρακολουθούν την πορεία και την πρόοδο του παιδιού τους, μέσα από την χρήση video. Συστηματικά οι γονείς καλούνται να παρακολουθήσουν τις ατομικές συνεδρίες των παιδιών τους και ορισμένες φορές καλλιεργούνται οι συνθήκες ώστε να συμμετάσχουν ενεργά σε ομαδικές δραστηριότητες του τμήματος. Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Ομάδες Γονέων συμβάλλουν ώστε οι γονείς να ενημερώνονται σε βάθος για το πρόγραμμα που παρακολουθεί το παιδί, αλλά και να μοιράζονται εμπειρίες και προβληματισμούς με άλλες οικογένειες. Επιπλέον, οι γονείς και εκπαιδευτές καλούνται να συμπληρώνουν καθημερινά μια φόρμα ενημέρωσης, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία σχετικά με το παιδί.

Πρωϊνό Πρόγραμμα ένταξης σε τυπικό Παιδικό Σταθμό & Νηπιαγωγείο

Συχνά, η λειτουργία κάποιου Πρωινού Τμήματος μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών που μπορούν να ενταχθούν σε τυπικό παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παράλληλα με τους στόχους του Πρωινού Προγράμματος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάπτυξη προσχολικών δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν την ένταξη των παιδιών σε τυπικό πλαίσιο.

Σε αυτό το τμήμα, τόσο ο χώρος όσο και οι δραστηριότητες, προσομοιάζουν με αυτές του νηπιαγωγείου, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή των παιδιών σε αυτό. Εξωτερικά προγράμματα, κοινές δραστηριότητες με συνεργαζόμενο νηπιαγωγείο και σταδιακή ένταξη με συνεχή υποστήριξη των θεραπευτών, συμβάλλουν προς την ίδια κατεύθυνση.

Η δομή και το περιεχόμενο του τμήματος περιλαμβάνει:

 1. Κύκλος καλημέρας που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες τυπικού νηπιαγωγείου προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παιδιών όπως:
 2. Παρουσιολόγιο, ημερολόγιο (εκπαίδευση σε βασικές χρονικές έννοιες, όπως μέρες, μήνες, εποχές).
 3. Ανάπτυξη συγκεκριμένης θεματολογίας, με βάση την οποία αναπτύσσεται το σχετικό λεξιλόγιο και γίνεται διάλογος μεταξύ των παιδιών.
 4. Μεταφορά σημαντικών νέων από το σπίτι.
 5. Διήγηση και δραματοποίηση παραμυθιών.
 6. Μοίρασμα πληροφοριών σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού.

Ο πρωινός κύκλος καλημέρας , συνιστά μια σταθερή εκπαιδευτική ευκαιρία, ώστε τα παιδιά να δουλέψουν πραγματολογικούς στόχους όπως: να μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες, να ακούν και να σχολιάζουν επάνω στα λεγόμενα των άλλων, να κάνουν ερωτήσεις, να παρατηρούν την εξωλεκτική επικοινωνία των άλλων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα για αφήγηση και περιγραφή, αξιοποιώντας αγαπημένα θέματα και ενδιαφέροντα. Βασική εκπαίδευση σε συναισθηματικές δεξιότητες, ενσωματώνεται ομαλά σε αυτήν την δραστηριότητα αλλά και καθ όλη την διάρκεια του προγράμματος.

Ομαδικές δραστηριότητες παιχνιδιού

 1. Δραστηριότητες παράλληλου παιχνιδιού όπου τα παιδιά μοιράζονται τον χώρο και παίζουν με το υλικό που τους δίνεται.
 2. Δραστηριότητες συνεργατικού παιχνιδιού όπου τα παιδιά συνεργάζονται προκειμένου να ολοκληρώσουν μια κατασκευή.
 3. Δραστηριότητες συμβολικού παιχνιδιού όπου τα παιδιά αναπαριστούν μικρά σενάρια της καθημερινής ζωής.
 4. Δραστηριότητες φανταστικού παιχνιδιού όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να μιμηθούν αρχικά και στην συνέχεια να δραματοποιήσουν παιχνίδια ρόλων, από παραμύθια και οικείες ιστορίες.
 5. Ομαδικά κινητικά παιχνίδια, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν οικεία παιχνίδια με κανόνες (λ.χ. μουσικές καρέκλες, μήλα, κυνηγητό), ψυχοκινητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αισθητικοκινητικής συνεργασίας, βασισμένες στην μέθοδο Developmental Movement (Αναπτυξιακή Κίνηση), by Veronica Sherborne.
 6. Επιτραπέζια παιχνίδια.
 7. Κουκλοθέατρο.

Προσχολικές δραστηριότητες

Οι προσχολικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν ένα διαφορετικό, πιο βιωματικό, τρόπο μάθησης όπου τα παιδιά συμμετέχουν με όλες τους τις αισθήσεις, για να καταγράψουν τις διάφορες κατευθύνσεις στο χώρο, χρησιμοποιώντας αρχικά, περισσότερο τις αδρές κινητικές τους δεξιότητες (ακολουθία διαδρομών στο χώρο, μίμηση γραμμών σε όρθια θέση π.χ. σε πίνακα, κατασκευή γραμμών με το σώμα τους και συνεργασία μεταξύ τους για την μίμηση των όποιων μοντέλων) και στην συνέχεια περνούν σε μίμηση τρισδιάστατων και δυσδιάστατων μοντέλων. Προοδευτικά έρχονται σε επαφή με εργαλεία γραφής και σχήματα, γράμματα και αριθμούς στην καθιστή θέση. Με βάση την αξιολόγηση τους σε τεστ οπτικής αντίληψης (dtvp-2- vmi), τα παιδιά χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες για να δουλευτούν οι ιδιαίτερες δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν στους διάφορους υποτομείς της οπτικής αντίληψης (προσανατολισμός στο χώρο, αντιγραφή σχεδίου, οπτικοκινητικός συντονισμός, χωρικές σχέσεις, σταθερότητα σχήματος, διάκριση εικόνας -φόντο). Διατηρείται μια αλληλουχία δραστηριοτήτων πριν καταλήξουν τα παιδιά στο τραπέζι όπου θα χρησιμοποιήσουν το ατομικό τους βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες από όλους τους τομείς, καθώς και εναλλαγή κινητικών παιχνιδιών σε σχέση με τον ιδιαίτερο γνωστικό στόχο κάθε παιδιού, ώστε να διατηρείται ένα δόκιμο επίπεδο διέγερσης.

Επιπλέον, εφ’ όσον κάποιο από τα παιδιά μας αρχίσει να εντάσσεται σε παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο, το κέντρο, σε συνεννόηση με τους γονείς και το σχολικό πλαίσιο, φροντίζει, ώστε οι νέοι παιδαγωγοί να ενημερωθούν αναλυτικά για το παιδί. Η συνεργασία μας με το εκάστοτε σχολικό πλαίσιο ορίζεται από την ευελιξία του εκάστοτε χώρου. Η υπεύθυνη του κέντρου ή ο αρμόδιος θεραπευτής του παιδιού μπορεί να έχει τακτική επικοινωνία με τον τυπικό εκπαιδευτικό, δίνοντας οδηγίες, συμβουλές, προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό.   Αν το σχολικό πλαίσιο το επιτρέψει, μπορούν να γίνουν επισκέψεις, ομαδικές δραστηριότητες με τα παιδιά, εκπαιδευτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς του χώρου, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή τους.

Πρώιμη Παρέμβαση

Το ολιστικό αυτό πρόγραμμα βοηθά παιδιά προσχολικής ηλικίας με σημαντικές δυσκολίες στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, του λόγου και σε άλλα εξελικτικά ορόσημα να εξελιχθούν ταχύτερα και να ενσωματωθούν ομαλά σε ένα σχολικό πλαίσιο ενώ παράλληλα προσφέρει πολυποίκιλη υποστήριξη στους οικείους τους.

Η πρώιμη παρέμβαση δομείται γύρω από τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού και οικογένειας. Δίνεται βάρος στο είδος και τον συνδυασμό των θεραπειών που το κάθε παιδί έχει ανάγκη στον συγκεκριμένο χρόνο. Η παρέμβαση μπορεί να αποτελείται από πρωινό πρόγραμμα, κατ' οίκον συνεδρίες και απογευματινές συναντήσεις στο κέντρο ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.