Για την πλοήγηση


Δείτε τους τρόπους Λειτουργίας του Κέντρου Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας Ενσυναίσθηση στο Ελληνικό - Γλυφάδα

Διαδικασία

Στάδια

Στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, κάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις ώστε να προετοιμάσουμε το δυνατόν πληρέστερα την πρώτη αξιολογητική συνεδρία.

Στην όλη διαγνωστική διαδικασία συμμετέχουν όποιες θεραπευτικές ειδικότητες κρίνεται απαραίτητο.

Η αξιολόγησή μας βασίζεται

 • στην λήψη πλήρους ιστορικού
 • στην εξέταση του παιδιού σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης
 • στην επικοινωνία με το σχολείο ή άλλο πλαίσιο ένταξης

Στην διάρκεια της, αλλά και στο τέλος, της γίνεται εκτενής ενημέρωση των γονέων και συζήτηση μαζί τους. Όταν η διαγνωστική διαδικασία ολοκληρωθεί συντάσσεται γραπτή αναφορά αξιολόγησης και προτείνεται «τι μέλλει γενέσθαι» στους γονείς.

 

Τρόπος

Στην ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ δίνουμε έμφαση σε μία ολοκληρωμένη διάγνωση των αναγκών των παιδιών μας αλλά και σε μία συνεχή διερεύνηση των επιμέρους ιδιαιτεροτήτων τους. Διαθέτουμε μία πλουσιότατη «βιβλιοθήκη» αξιολογητικών εργαλείων ανά ειδικότητα στα οποία φροντίζουμε να εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας. Επίσης δίνουμε έμφαση στην ικανότητα των συνεργατών μας να προσεγγίζουν το παιδί όχι μόνο μέσα από δομημένα εργαλεία αλλά και άμεσα, μέσα από ότι ενδιαφέρει το ίδιο το παιδί. Μέσα από αυτή την απαιτητική για τον θεραπευτή διαδικασία, διερευνούνται πολλές και διαφορετικές ικανότητες του παιδιού χωρίς αυτό να δυσανασχετεί. Με άλλα λόγια, πιστεύουμε πως στον χώρο μας χρειάζονται τόσο τα καλά εργαλεία όσο και οι πολύ καλά εκπαιδευμένοι θεραπευτές.

 

Κοινωνική Ευαισθησία

Προγράμματα προσαρμοσμένα στις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας

Η ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε λογικές τιμές.

Χρησιμοποιούμε σύγχρονη τεχνογνωσία, αξιολογητικά εργαλεία και διαγνωστικές μεθόδους ώστε να θέτουμε θεραπευτικούς στόχους χωρίς να υποβάλλουμε τις οικογένειες σε επιπλέον έξοδα και σπατάλη χρόνου και κόπου.

Κατευθύνουμε άμεσα τους γονείς στους δημόσιους φορείς πού μπορούν να δώσουν εγκρίσεις για τις θεραπευτικές δαπάνες. Τέλος, οι αποδείξεις μας γίνονται δεκτές από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ατομικά Προγράμματα

Τα παιδιά που έρχονται στον χώρο μας απολαμβάνουν την φροντίδα μας σε ένα ζεστό χώρο που δεν διακρίνεται για την πολυτέλεια του αλλά για την κορυφαία υλικοτεχνική του υποδομή. Έχουμε χιλιάδες βιβλία και παιχνίδια που έχουμε συγκεντρώσει μετά από προσπάθειες χρόνων: πλέον λειτουργούμε και μία μικρή δανειστική βιβλιοθήκη. Έχουμε ότι πιο σύγχρονο σε εξειδικευμένα αξιολογητικά και θεραπευτικά εργαλεία. Απλά ρωτήστε μας σχετικά.

Μπορούμε να στηρίξουμε παιδιά και εφήβους με πολύ διαφορετικές δυσκολίες, για παράδειγμα από ένα παιδί με σοβαρή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή έως ένα παιδί με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. Η ίδια η κα Βαγενά έχει ευρύτατη επιμόρφωση σε πολλές και διαφορετικές δυσκολίες. Αντίστοιχα, οι συνεργάτες της επιμορφώνονται διαρκώς. Παράλληλα, στις εσωτερικές μας παραπομπές λαμβάνουμε σοβαρά υπ’όψιν το πώς θα ταιριάξουν καλύτερα τα βασικά χαρακτηριστικά του παιδιού με τις γνώσεις και την προσωπικότητα του θεραπευτή που θα το αναλάβει.

Η δομή και η διάρκεια των προγραμμάτων μας αντιστοιχεί στις εκάστοτε αντοχές και ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού και είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να επιφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Οι ατομικές συνεδρίες συχνά συμπληρώνονται και από ομαδικές ώστε να γενικευθεί η πρόοδος των παιδιών ταχύτερα. Η εξέλιξή τους αξιολογείται διαρκώς και συζητείται στις ατομικές εποπτείες των θεραπευτών, στις υποομάδες τους ανά ειδικότητα/ περιστατικά και στην διευρυμένη διεπιστημονική ομάδα μας.

Κοινωνική Ευαισθησία

Προγράμματα προσαρμοσμένα στις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας

Η ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε λογικές τιμές.

Χρησιμοποιούμε σύγχρονη τεχνογνωσία, αξιολογητικά εργαλεία και διαγνωστικές μεθόδους ώστε να θέτουμε θεραπευτικούς στόχους χωρίς να υποβάλλουμε τις οικογένειες σε επιπλέον έξοδα και σπατάλη χρόνου και κόπου.

Κατευθύνουμε άμεσα τους γονείς στους δημόσιους φορείς πού μπορούν να δώσουν εγκρίσεις για τις θεραπευτικές δαπάνες. Τέλος, οι αποδείξεις μας γίνονται δεκτές από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ομαδικά Προγράμματα

Παιδιών
Οι θεραπευτικές ομάδες παιδιών είναι κάτι που εφαρμόσθηκε σχεδόν από την αρχή της λειτουργίας του κέντρου ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ και έχει μετεξελιχθεί μαζί του. Ξεκίνησαν ως ομάδες γενίκευσης στο τμήμα της λογοθεραπείας και τώρα έχουν εξελιχθεί και εξειδικευθεί ώστε να καλύπτουν και τους στόχους άλλων θεραπευτικών ειδικοτήτων αλλά και στο να είναι πολύ συγκεκριμένες στο προφίλ των παιδιών και στους στόχους που η κάθε μία τους έχει.Απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητας, δυσκολίες κοινωνικοποίησης, χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα στο σχολείο και μέσα στην οικογένεια, φτωχό λεξιλόγιο, χαμηλή αφηγηματική ικανότητα, αλλά και σε παιδιά που θέλουν να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους, να αποκτήσουν αυτοέλεγχο, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να βελτιώσουν την αυτοεικόνα τους.Χρησιμοποιούνται διάφορα είδη δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες και την ηλικία των παιδιών της εκάστοτε ομάδας, όπως εκπαιδευτικά ή λογοτεχνικά βιβλία, μουσική, κίνηση, κατασκευές, ομαδικά παιχνίδια κ.α.

Γενικότερα, χρησιμοποιούνται δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία, την επικοινωνία, τη συγκέντρωση προσοχής, την κοινωνική αλληλεπίδραση και ανταπόκριση, καθώς και την κατανόηση και τήρηση κοινωνικών κανόνων (π.χ εντάσσομαι στην ομάδα, ακολουθώ τις οδηγίες του δασκάλου, περιμένω τη σειρά μου, λέω ευχαριστώ, παρακαλώ κ.α). Όλα αυτά αποτελούν συχνά τα μέσα του ειδικού (λογοθεραπευτή, ψυχολόγου, παιδαγωγού, εργοθεραπευτή) για την ανάπτυξη ή βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, σε σχέση με τους συνομηλίκους αλλά και με τους ενήλικες, με τους οποίους συναναστρέφονται.Οι ομάδες θα αποτελούνται από 2 έως 6 παιδιά.
Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε 5 Ομαδικά Προγράμματα:

 1. Ομάδα εμπλουτισμού λεξιλογίου και βελτίωσης της έκφρασης.
  Οι συναντήσεις της ομάδας θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή 15:00-16.30 στο χώρο μας.
 2. Ομάδα εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων και βελτίωσης της συμπεριφοράς.
  Οι συναντήσεις της ομάδας θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή 17.00-18.30 στο χώρο μας. Το κόστος συμμετοχής διαφοροποιείται κατά πολύ από τις εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα με χαμηλότερο κόστος για τους γονείς. Η συμμετοχή είναι μηνιαία και σταθερή και ανέρχεται στα 75 ευρώ ανά μαθητή για κάθε μία ομάδα.
 3. Πρόγραμμα Οργάνωσης Μελέτης
  Απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 12 χρονών που έχουν διαπιστωμένη μαθησιακή δυσκολία σε έναν ή περισσότερους τομείς μάθησης, καθώς και σε παιδιά που δυσκολεύονται στη γραφή, στην ανάγνωση, στην αριθμητική, στη συγκέντρωση και στην οργάνωση χρόνου, χωρίς να έχουν ακόμη χαρακτηριστεί ως παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

  Η ομάδα αποτελείται από 2 έως 6 παιδιά, τα οποία συντονίζονται και καθοδηγούνται από ειδικό παιδαγωγό.
  Τα παιδιά έρχονται καθημερινά, εκτός Παρασκευής, στο χώρο μας από τις 16:00 έως τις 18:00 και προετοιμάζονται στα μαθήματα της επόμενης ημέρας με ειδικό παιδαγωγικό τρόπο με στόχο την αυτονομία και αυτό-οργάνωση στο διάβασμα.
  Μέσα στην ομάδα, τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους και βοηθούν ή βοηθιούνται από τους συμμαθητές τους, μέσω της ομαδικής-συνεργατικής μάθησης. Παράλληλα, λαμβάνουν εξατομικευμένη ειδική παρέμβαση, σε όποιον τομέα δυσκολίας κριθεί απαραίτητο.
  Η Παρασκευή, είναι μέρα ξεκούρασης, αλλά και αυτονόμησης! Αυτή την 5η μέρα διαβάσματος, δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να την επιλέξουν ανάμεσα στο σαββατοκύριακο και τις δραστηριότητες με την οικογένεια και να εφαρμόσουν και στο σπίτι τις τεχνικές οργάνωσης που μαθαίνουν μέσα στην ομάδα.

  Συνεργαζόμαστε με το δάσκαλο του σχολείου! Υπεύθυνα και τακτικά επικοινωνούμε με τον δάσκαλο της τάξης κάθε παιδιού, ώστε να μαθαίνουμε την πρόοδο και τις αδυναμίες του και να μπορούμε να γενικεύσουμε ευκολότερα τις γνώσεις από την ομάδα στην τάξη!

  Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Οργάνωσης Μελέτης;
  Το πρόγραμμα οργάνωσης μελέτης απευθύνεται σε:
  • Γονείς που δυσκολεύονται να πειθαρχήσουν και να οριοθετήσουν τα παιδιά τους την ώρα της μελέτης
  • Σε παιδιά που διαβάζουν αρκετές ώρες χωρίς όμως το διάβασμα να είναι ποιοτικό και αποδοτικό.
  • Σε παιδιά με υπο-επίδοση
  • Σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία
  • Σε παιδιά με δυσκολίες εστίασης της προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
  • Σε παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος
  • Σε παιδιά με δυσκολίες συμπεριφοράς
  Το κόστος συμμετοχής διαφοροποιείται κατά πολύ από τις εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα με χαμηλότερο κόστος για τους γονείς. Η συμμετοχή είναι μηνιαία και σταθερή και ανέρχεται σε 175 ευρώ ανά μαθητή.Δηλώστε έγκαιρα τη διάθεσή σας για συμμετοχή στο τηλ. 2109629870 και ελάτε να γνωριστούμε και να αξιολογήσουμε το παιδί!

 4. Δραματοθεραπεία
  Οι ομάδες κοινωνικοποίησης μέσω τεχνικών Δραματοθεραπείας βοηθάνε το παιδί να εκφράσει και να κατανοήσει τα προσωπικά του βιώματα και ν’ ανακαλύψει το δυναμικό του. Μέσα από την αποδοχή, τον σεβασμό και τα όρια που προσφέρει η ομάδα, δημιουργείται ένα ασφαλές πλαίσιο που δίνει την δυνατότητα στο παιδί να εκφραστεί , να επικοινωνήσει και να δοκιμάσει νέους τρόπους αλληλεπίδρασης.Οι ομάδες αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και τις ανάγκες του κάθε παιδιού.Οι ομάδες περιλαμβάνουν τεχνικές δραματοθεραπείας. Η δραματοθεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που ανήκει στην κατηγορία των θεραπειών μέσα από την τέχνη.Οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται είναι:
  • Το παιχνίδι, ως φυσικό μέσο έκφρασης του παιδιού που διευκολύνει την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας του. Επίσης συμβάλλει στην συναισθηματική, σωματική και γνωσιακή αναπτυξή του.
  • Η ζωγραφική .
  • Η κίνηση .
  • Το παίξιμο ρόλων .
  • Η δημιουργία ιστοριών.
  Μέσα απ’ αυτή την διαδικασία που σέβεται την ατομικότητα, την διαφορετικότητα και τους προσωπικούς ρυθμούς του καθενός, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία, μέσα από δημιουργικούς τρόπους ,να έρθουν σ’ επαφή με τον εαυτό τους και τους άλλους αναπτύσσοντας τις κοινωνικές τους δεξιότητες.Οι συναντήσεις της ομάδας θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο στο χώρο μας. Οι ώρες καθορίζονται ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του κάθε παιδιού.Η συμμετοχή είναι μηνιαία και σταθερή και ανέρχεται στα 75 ευρώ ανά μαθητή για κάθε μία ομάδα.
 5. Μουσικοκινητική αγωγή
  Το μάθημα της Μουσικοκινητικής Αγωγής απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας και γίνεται ομαδικά. Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τον κόσμο της μουσικής με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο. Το παιχνίδι, το τραγούδι, ο χορός, τα μουσικά όργανα της ορχήστρας είναι τα μέσα με τα οποία τα παιδιά βιώνουν τις μουσικές έννοιες, πειραματίζονται, άλλοτε εκτελούν και άλλοτε δημιουργούν μουσικές και κινητικές συνθέσεις. Η ένωση της μουσικής με την κίνηση και το λόγο δίνει την ευκαιρία για πολύπλευρες δημιουργικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αγαπούν τη μουσική.

  Μέσα από αυτές τις ομάδες τα παιδιά μαθαίνουν:
  • τη συνεργασία,
  • την ομαδικότητα,
  • αποκτούν αυτογνωσία και
  • αναπτύσσουν τη φαντασία και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

  Η ομάδα αποτελείται από 2 έως 6 παιδιά, τα οποία συντονίζονται και καθοδηγούνται από Μουσικό Παιδαγωγό.

  Οι συναντήσεις της ομάδας θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο χώρο μας. Οι ώρες καθορίζονται ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

  Η συμμετοχή είναι μηνιαία και σταθερή και ανέρχεται στα 60 ευρώ ανά μαθητή για κάθε μία ομάδα.

Κατ' οίκον θεραπείες

Η ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ είναι ένα κέντρο με μακρά ιστορία που διαρκώς εξελίσσεται.  Στοχεύει στην ολοκληρωμένη κατ ’οίκον παρέμβαση για παιδιά για τα οποία αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές οι οποίοι συνεργάζονται πολύ στενά με το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον. Με αυτό το πρόγραμμα, συχνά στηρίζουμε παιδιά με σοβαρή ψυχοκινητική καθυστέρηση, με νοητική καθυστέρηση, με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, με επιληψία κ.α.

Ως βάση της, το κέντρο στηρίζει την ομάδα σε επίπεδο εξοπλισμού, τεχνογνωσίας αιχμής (π.χ. εξειδικευμένα προγράμματα σε φορητό Η/Υ). Συντονίζει τα προγράμματα και τις σχετικές εποπτείες με αυστηρές απαιτήσεις ως προς την αποτελεσματικότητα των θεραπευτών.

Οι θεραπευτές υποχρεούνται να τηρούν γραπτό αρχείο με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, με τις σημειώσεις τους ανά συνεδρία και με γραπτές εκθέσεις εξέλιξης του περιστατικού. Συναντούνται στην αρμόδια υποομάδα και παρακολουθούν ατομικές εποπτείες.